تعرفه سایت تخفیف گروهی

تعرفه سایت تخفیف گروهی و سیستم رزرو به شرح زیر است.

6 ماهه 1 ساله
 امکانات کامل دارد دارد
 تخفیف تمدید 0% 10%
 آپدیت هفتگی دارد دارد
 پورسانت * 2% 2%
 مبلغ پرداختی به تومان 6,000,000 9,800,000

 

* پورسانت: میزان 2% از مبلغ تراکنش بابت آپدیت‌های هفتگی، پشتیبانی سرور، توسعه سیستم توسط مالک سایت به ITReserve به صورت ماهانه پرداخت می شود.

لطفا مبلغ تعرفه سیستم را به شماره کارت زیر بانک سامان بنام صادق افتتاحی دوغ آبادی واریز کرده و به شماره همراه ذکر شده پیام دهید.

6219861019420024 شماره کارت بانک سامان